femi health

פמי פרימיום מנהלת עבור משרד הבריאות הישראלי את שירותי הבריאות לתלמיד באזור תל אביב והמרכז.

שירותי בריאות התלמיד נועדו להמשיך את הטיפול המונע שניתן בתחנות טיפת חלב. במסגרת שירותי הבריאות לתלמידי כיתות א'-ט' הנמצאים באחריות משרד הבריאות ניתנים חיסונים, נערכות בדיקות ראייה, בדיקות שמיעה, אומדן גדילה, בדיקות גופניות ופעילויות הדרכה לקידום החינוך והגברת המודעות לבריאות. אנו רואים בפרויקט הזדמנות אמיתית ליטול חלק בקידום ושמירת בריאותו של דור העתיד בישראל. אנו מאמינים כי כדי לספק את שירותי בריאות התלמיד על הצד הטוב ביותר, מחובתנו לספק מערך אחיות איכותי ולתת לערכי המקצועיות והאנושיות להנחות אותנו לאורך כל הדרך, תוך הקפדה על אתיקה מקצועית, ערכיות, כבוד ועמידה במטרה של כולנו – מתן שירותים רפואיים איכותיים לילדינו.

לאתר הפרויקט

Designed by propaganda

img23

FEEDBACK

Description

img24

Accessibility Statement