femi health

 

פמי פרימיום מנהלת עבור החברה למשק וכלכלה ומשרד הבריאות את שירותי בריאות השן באזור הצפון והמרכז.

שירותי בריאות השן נועדו לתת מענה לצורכי מניעה ראשונית של מחלות הפה והשיניים לאוכלוסיית תלמידי ישראל בגילאי גן-חובה וכיתות א'-ט'.

Designed by propaganda

img23

FEEDBACK

Description

img24

Accessibility Statement