femi health

פמי בריאות במסגרת שרותי בריאות התלמיד מנגישה לכל תלמיד ותלמידה את החיסונים.

החיסונים ניתנים בהתאם למדיניות משרד הבריאות ותחת בקרה מתמדת.
החיסון היא הדרך המתקדמת, היעילה והבטוחה ביותר להגנה מפני מחלות מידבקות.
שירותי בריאות התלמיד לרבות החיסונים ניתנים ברמה מקצועית גבוהה ומגיעים לאחוזי כיסוי גבוהים בקרב התלמידים.

Designed by propaganda

img23

FEEDBACK

Description

img24

Accessibility Statement